Event Loạn Tiễn Bang Hội - PK Bang Hội

Server tổ chức sự kiện : Tại Server 7 - 06/03

Thời gian chuẩn bị các nhân vật tập trung : 20h10-> 20h30 ( trong thời gian tập trung Server sẽ để ở trang thái NOPK)


Địa điểm : ICarus -
Server 7 - 06/03


ADM Gõ lệnh /PK sẽ hiện lên thông báo màn hình game

Tất cả người chơi trong ALL
Guild đều phải tìm cách sống sót

quanh 1 vòng tròn PK lẫn nhau để tìm ra
Guild sống sót cuối cùng

Chạy ra khỏi vòng tròn sẽ bị loại và /disconnect nhân vật khỏi game

Yêu cầu :
Làm cách nào để Guild bạn có nhiều người sống sót nhất , Guild bạn win ?

Sau 15 phút Guild bên nào còn s
ố người sống sót nhiều nhất bên đó win

Ưu tiên Dw tele thoải mái trong sự kiện này !


Phần thưởng :
400b + 400s +
danh hiệu : '' Minh Chủ Võ Lâm '' cho người trong Guild thắng cuộc !

BQT GameThuViet.Vn