Quý Tộc RAKLION( Top Nạp Thẻ )Thời gian:

- Bắt đầu lúc : ngày 10/03/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 17/03/2020

Phần Thưởng:

STT

Nạp Tổng
1 Triệu - 2 Triệu
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 6


Nạp Tổng
2 Triệu - 3 Triệu
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 6

Nạp Tổng
3 Triệu trở lên.
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 6
1

nâng cấp vk 380 2 option lên 3 option

Danh hiệu : Vip Vàng

Nâng cấp 4 iteam 380 2 option lên 3 option
Danh Hiệu : Vip Bạch Kim

Nâng cấp 6 iteam 380 2 option lên 3 option
Danh Hiệu : Vip Kim Cương
2 nâng cấp vk 380 2 option lên 3 option

Danh hiệu : Vip Vàng
Nâng cấp 4 iteam 4 Item 380 +3 Option
Danh Hiệu : Vip Bạch Kim

Nâng cấp 6 iteam 380 2 option lên 3 option
Danh Hiệu : Vip Kim Cương
3 nâng cấp vk 380 2 option lên 3 option
Danh hiệu : Vip Vàng

Nâng cấp 4 iteam 4 Item 380 + 3 Option
Danh Hiệu : Vip Bạch Kim
Nâng cấp 6 iteam 380 2 option lên 3 option
Danh Hiệu : Vip Kim Cương
4 nâng cấp vk 380 2 option lên 3 option
Danh hiệu : Vip Vàng

Nâng cấp 4 iteam 4 Item 380 + 3 Option
Danh Hiệu : Vip Bạch Kim

Nâng cấp 6 iteam 380 2 option lên 3 option
Danh Hiệu : Vip Kim Cương


5 nâng cấp vk 380 2 option lên 3 option

Danh hiệu : Vip Vàng

Nâng cấp 4 iteam 4 Item 380 +2 Option
Danh Hiệu : Vip Bạch Kim


Nâng cấp 6 iteam 380 2 option lên 3 option
Danh Hiệu : Vip Kim Cương
Top 6 trở đi Nạp 1tr chắc chắn sẽ đượcnâng cấp vk 380 2 option lên 3 option
Danh hiệu : Vip Vàng
Nạp 2tr chắc chắn sẽ được


Nâng cấp 4 iteam 4 Item 380 2opton lên 3 Option
Danh Hiệu : Vip Bạch Kim
Nạp 3tr chắc chắn sẽ được


Nâng cấp 6 iteam 380 2 option lên 3 option
Danh Hiệu : Vip Kim CươngUpdate : 11:03 10/03/2020