Cơ hội sở hữu đồ exl cấp thấp 3 option từ kundun và medusa ? duy nhất chỉ có ở trong sự kiện tối nay

Thời gian : 20h30 Tại Server 7 - NON PK -
19h BQT sẽ mở sub khi tổ chức xong sự kiện sẽ đóng sub lại

Địa điểm : Map Stadium ( Arena )

Đúng 20h30 thả 5 mds ,5 kundun


Vật phẩm rơi : Đồ exl , chuy king
, ring ,pedan , vũ khí rồng 1->3 option,... random

BQT chỉnh 3s cho người kết liễu boss nhặt - > Sau 3s tất cả các nhân vật khác có thể nhặt vật phẩm .

Boss đã được fix lại dame phù hợp với ae !

BQT GameThuViet.Vn